Czech Republic

Czech Women’s Lobby

Czech Women’s Lobby

The Czech Women’s Lobby (CWL) is an umbrella organisation that defends the rights of women in the Czech Republic.

Their mission is to take on real problems women face and raise them to a political level as well as to improve the situation of women in society. They are part of the European Women’s Lobby, an organisation that unites women and gender associations in Europe and cooperate with European institutions.

 • They unite 35 organizations that support women.
 • They advocate laws that ensure a better life for women.
 • They promote equality between men and women.
 • They strengthen the position of disadvantaged groups of women.
 • They call attention to women’s issues and propose solutions.

The Czech Women’s Lobby promotes the rights of all women, regardless of their race, ethnicity, abilities, sexual orientation, age, religion or faith.

Their achievements

 • The Czech government’s signature of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention)
 • The Czech Women’s Lobby serving as vice-chair of the Government Council for Equal Opportunities for Women and Men
 • Contribution to kindergarten accessibility/capacity increase (amendment to the Education Act)
 • Collaboration on the creation of the Strategy for Equal Opportunities for Women and Men, the Czech Republic 2030 Strategic Framework and the Ministry of Education’s Family Policy Concept.
 • Monitoring of the fulfillment of women’s rights in international treaties (CEDAW, UPR) and reporting on the matter in UN meetings.

Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice.
Naším cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Jsme součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

 • Spojujeme 35 proženských organizací.
 • Ovlivňujeme zákony tak, aby se ženám žilo lépe.
 • Prosazujeme rovnost žen a mužů.
 • Posilujeme postavení znevýhodněných skupin žen.
 • Upozorňujeme na problémy žen a nabízíme jejich řešení.

Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

Naše úspěchy

 • Podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy, českou vládou.
 • Místopředsednictví ČŽL v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
 • Zasadili jsme se o dostupnost/navýšení míst v MŠ (novela školského zákona).
 • Spolupodíleli jsme se na vzniku Strategie pro rovnost žen a mužů, Strategického rámce ČR 2030 a Koncepce rodinné politiky MŠMT
 • Sledujeme naplňování ženských práv v mezinárodních úmluvách (CEDAW, UPR) a připomínkujeme je na zasedání OSN.

Contact details:

Facebook: www.facebook.com/czlobby
Twitter: twitter.com/czlobby
E-Mail: info[at]czlobby.cz
Website: www.czlobby.cz/en

Address:
V Luhu 715/6
Praha 4, 140 00
T: +420 725 820 266

Czech Women s Lobby

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved