EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Maltese

Kieku, biex naqla’ l-ghixien, ikolli mmur ma’ nies li ma nafhomx ghaxar darbiet kuljum, kemm indum biex nitqalla?
Mill-ewwel, bla dubju.
Din hi r-realtà ta’ dawk maqbuda fil-prostituzzjoni.
Il-prostituzzjoni hija vjolenza u oppressjoni.
Jien ma rridx inkun komplici. U int?

With subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved