EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Polish

Je?li musia?bym uprawia? seks dziesi?? razy dziennie z nieznajomymi ?eby zarobi? na prze?ycie, to po którym razie zrobi?oby mi si? niedobrze? Z pewno?ci?, od razu.
Jednak dla osób zmuszonych do prostytucji to codzienno??.
Prostytucja to forma przemocy.
Nie chc? przyczynia? si? do jej istnienia. A Ty?

In English with Polish subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved