EWL material

EWL Campaign Clip ’For a Change of Perspective’ in Swedish

Om jag var tvungen att ha sex tio gånger per dag med främmande människor för att försörja mig, när skulle jag börja må dåligt? Säkerligen redan första gången.
Detta är verkligheten varje dag för personer i prostitution.
Prostitution är en form av våld och förtryck.
Jag vägrar att vara delaktig i detta. Gör du?

With subtitles:

Latest video

Loud and United to end violence against women and girls, European Women’s Lobby Conference, 6 December 2017, Brussels.

Find more videos on our Youtube channel

Facebook Feed

Get Involved