Estonia

Estonian Women’s Association Roundtable

The Estonian Women’s Associations Roundtable (EWAR)

The Estonian Women’s Associations Roundtable (EWAR) is an open and democratic women’s organizations network based on co-operation. Its aim is to form common positions among women on questions important to society, to advance participatory democracy and equality between women and men.


Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

Eesti naised on ühinenud, et üheskoos otsida lahendusi naiste probleemidele. Naistevastane vägivald, palgatasemete erinevused võrreldes meestega, meeste vähene osalus ja tugi laste kasvatamisel, naiste vähene esindatus tähtsate otsuste langetamisel - naiste mured ja vajadused on väga paljuski sarnased kõikjal Euroopas. Muutes elu inimväärsemaks Eestis, mõjutab see ühtlasi kogu Euroopat ja vastupidi.

Contact details:

Email: enu[at]enu.ee
Website: www.enu.ee

Narva mnt 25-410
EE – 10120 Tallinn
T:+372 526 5927

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved