Latvia

Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia

Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia

The Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia was established in 2003 to coordinate participation of women’s organsiations at a national and EU level. It is a national coordination of the European Women’s Lobby and the leading women’s human rights network in Latvia, uniting 37 not-for-profits and 7000 individual members.


Latvijas Sieviesu nevalstisko organizaciju sadarbibas tikls

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (ST) dibināts 2003. gada 24. septembrī. Latvijas sieviešu organizāciju Sadarbības tīkls veidots, lai nodrošinātu koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai un kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī, un kā biedrība reģistrēts 2008. gada 6. oktobrī. ST darbības virzieni:

  • Ģimenes politika - vīriešu un sieviešu līdzvērtīgu iesaistīšanos bērnu audzināšanā veicināšana;
  • Uzņēmējdarbība un nodarbinātība - sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un sieviešu finansiālās neatkarības veicināšana, vertikālās un horizontālās segregācijas izskaušana darba tirgū;
  • Cilvēktiesības - vardarbības ģimenē un sieviešu un meiteņu tirdzniecības, prostitūcijas izskaušana;
  • Politiskā lēmumu pieņemšana – līdzvērtīga sieviešu pārstāvniecība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos;
  • Izglītība - no dzimumu stereotipiem brīvas izglītības sekmēšana un publiskās mediju telpas veidošana.

Kopš 2003. gada 12. oktobra ST ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Eiropas Sieviešu lobijs ir sabiedriska organizācija, kura veicina sieviešu iespējas, cīnās pret visa veida vardarbību un vardarbību, kura vērsta pret sievietēm, nodrošina sievietēm pilnīgu savu cilvēktiesību īstenošanu, panākot viņu aktīvu iesaisti sabiedrības un politikas procesu ietekmēšanā.

Contact details:

Website: http://www.sadarbibastikls.lv/
Facebook: https://www.facebook.com/www.sieviesusadarbiba.lv/
Email: inete.ielite[at]sadarbibastikls.lv; edite.kalnina[at] sadarbibastikls.lv

Address:
Dzirnavu 3a-22
Riga LV-1010
Latvia
Office tel: (+371) 67336543,
GSM: (+371) 2 9493300, (+371) 2 646 8079

Latvijas Sieviesu Organizaciju Sadarbibas tikls

Latest video

EWL event "Progress towards a Europe free from all forms of male violence" to mark the 10th aniversary of the Istanbul Convention, 12 May 2021.

Facebook Feed

Get Involved